Stichting Leergeld

Met ‘Stichting Leergeld ’ is in 2020 een samenwerking opgezet. Bloomville draagt afgeschreven technische producten en leermiddelen binnen Bloomville over aan kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. Daarnaast is de intentie uitgesproken om jaarlijks een ‘Back to School’ event te organiseren, waarbij wij onze opleidingspartners benaderen om een bijdrage te leveren hieraan.

Develhub

Bloomville is partner van Develhub. Develhub heeft als missie samen met haar partners de kwaliteit van lerend Nederland op een hoger niveau te brengen. Ze bundelen en verspreiden kennis en ervaring en delen trends via een onafhankelijk platform voor iedereen die zich structureel met leren en ontwikkelen bezighoudt. Bloomville draagt hier graag haar steentje aan bij.

Gemeente Nijkerk

Inclusie/social return: Bloomville is toegewijd aan gelijke kansen voor iedereen en zorgt voor inclusie door een actief aannamebeleid te voeren en zo medewerkers van diverse achtergronden en uit kwetsbare groepen aan te nemen. In samenwerking met ‘De Normaalste Zaak ’ en de Gemeente Nijkerk voeren wij dit actieve aannamebeleid. Dit leidt er toe dat wij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogen verwelkomen binnen Bloomville.

We vertellen jou graag meer over onze dienstverlening in een persoonlijk gesprek

Plan een demo