• Vitaliteit en gezondheid: Gezonde en vitale medewerkers zijn van groot belang. Bewegen, goed eten en lekker in je vel zitten dragen hieraan bij. Wij stimuleren dit door o.a. maandelijkse initiatieven van de Werkgroep ‘Vitaliteit’.
  • Respect voor het milieu: Een leefbare wereld doorgeven aan toekomstige generaties: daar zetten we ons bij Bloomville volop voor in, samen!
  • Engagement: Bloomville stapt graag af van het idee dat je bij duurzaamheid uitsluitend moet denken aan bijdrage aan goede doelen. Wij maken Bloomvillers bewust van de impact en de mogelijkheden die ze hebben om bij te dragen aan het verbeteren van de wereld om hen heen.
  • Social return/Inclusie: Bloomville is toegewijd aan gelijke kansen voor iedereen.

  • Maatschappelijke winst: Wij streven in onze afwegingen en beleidvorming, naast economische winst, ook naar maatschappelijke winst.

  • Werkplezier en zinvolle invulling: Voor Bloomville staat het welzijn van haar medewerkers voorop. Wij zien het dan ook als onze taak om te zorgen voor een veilig, gezond en prettig werkklimaat. Investeren in de ontwikkeling van haar medewerkers staat bij Bloomville hoog in het vaandel.